Onze privacyverklaring

Hannibal is gespecialiseerd in het begeleiden van transport. Door de jarenlange ervaring in de sector bouwden we een wereldwijd, onafhankelijk netwerk uit van transporteurs en logistieke bedrijven. Elk met hun eigen specialisatie: de kracht van de diversiteit.

Ons transportnetwerk bestaat uit partners die voldoen aan strenge eisen. Ze worden geselecteerd op basis van hun vakkennis, geografische ligging en specialisme in de aard van goederen die ze vervoeren.

Onze klantgerichtheid vormt het speerpunt van ons beleid. We luisteren naar onze klanten, denken voortdurend met hen mee en stellen onze verworven kennis ten dienste van hen: op deze manier zorgen we voor een optimale samenwerking.

Lokale en directe aanspreekpunten garanderen een snelle, flexibele en gespecialiseerde service.

Deze privacyverklaring schept duidelijkheid over hoe wij de data verwerken van bezoekers op onze website tussen onze partners (“jullie”, “u”) en de data controller (“Hannibal Transport”, “wij”).

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen informatie wanneer u ons vrijwillig contacteert voor de service die wij aanbieden. De informatie die we verzamelen gaan dan ook strikt over contactgegevens en persoonlijke informatie (bv. geslacht, naam, telefoonnummer, e-mailadres,…) via mail of het contactformulier op de website.

Andere informatie die wij verzamelen

 • Automatisch verzamelde data: Wanneer u ons contacteert via onze services zoals e-mail en de website, ontvangen we contactgegevens zoals e-mailadres, naam, telefoonnummer en andere informatie die u er vrijwillig in vermeld. Deze informatie slaan wij op in onze interne database server en een externe CRM-database softwareprogramma in bezit van service providers. Deze services mogen de informatie gebruiken om informatie te verzamelen over het aantal bezoekers op onze website en het aantal berichten/mails die wij ontvangen.
 • Additionele data:
  Zoals eerder vermeld maken wij gebruik van een extern softwareprogramma voor onze CRM-database. Dit programma is onderworpen aan alle GDPR-regels en heeft alle maatregelen getroffen om de klant te beschermen. Gegevens die hierin staan zijn strikt verbonden met het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteit. Zo verzamelen wij de informatie van de contactpersonen, bedrijven en enkele gegevens i.v.m. onze service van transportbegeleiding. Get gaat om gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (laad- en losplaats, lading, soort transport,…) en in verband met wettelijke verplichting (factuurgegevens).

Waar de informatie wordt verwerkt

Het bedrijf is gelegen in België. De wetgeving rond dataopslag en databescherming valt onder deze van Europa en kan minder begripvol of beschermend zijn dan de wetten die van kracht zijn in uw land.

Ons gebruik van informatie

Wij gebruiken de informatie die u ons aanbiedt op een manier dat consistent is met deze privacyverklaring. Indien u ons voorziet van informatie voor een bepaalde reden, dan gebruiken we deze informatie enkel en alleen voor de reden waarvoor deze is voorzien namelijk onze service. Bijvoorbeeld als u ons contacteert via mail, dan gebruiken wij de voorziene informatie om u een antwoord te geven op uw vraag of om uw probleem op te lossen.
Het gaat bij ons vooral om gegevens die essentieel voor de relatie die wij opbouwen met de persoon of het bedrijf. Het gaat hier meestal om noodzakelijke gegevens zoals de naam, geslacht, gsm, e-mailadres en dergelijke voor het contact. Verder vragen wij ook voor de btw-nummers, laad- en losadres en naam van het bedrijf omdat deze essentieel zijn voor onze bedrijfsactiviteit namelijk het regelen van transport. Voor de betalingen van klanten hebben wij deze gegevens nodig om facturen op te stellen. De personen geven dan ook vrijwillig hun gegevens door omdat zij een samenwerking willen aangaan. Wij wisselen dan ook onze gegevens uit zodat wij een langdurige samenwerking kunnen opbouwen.
Het bedrijf en onze partners die bijdragen aan onze services kunnen ook gebruik maken van de verzamelde informatie om de inhoud en functionaliteit van onze services, om onze klanten beter te verstaan en onze services te verbeteren.
De betreffende mensen voor deze relaties geven hun toestemming voor het opslaan van hun gegevens door het vrijwillig verzenden van hun gegevens. De gegevens die wij verzamelen en vragen zijn hoe dan ook essentieel voor de voortzetting van onze bedrijfsactiviteit en worden onder geen omstandigheden zomaar vrijgegeven, maar zijn voor eigen gebruik. De betreffende personen zijn niet verplicht hun gegevens door te spelen aan ons tenzij ervoor kiezen om een relatie aan te gaan met het bedrijf.
Indien u wenst dat wij gedeeltelijk of alle gegevens verwijderen uit ons systeem dan kan u altijd contact met ons opnemen zoals aangegeven onderaan dit document en zorgen wij ervoor dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Onze rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

De wetgeving in sommige rechtsgebieden vereist dat bedrijven u vertellen over de rechtsgrond waarop zij zich beroepen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken. Voor zover die wetten van toepassing zijn, zijn onze juridische gronden als volgt:

 • Legitieme belangen: in veel gevallen behandelen we persoonsgegevens op de grond dat het onze legitieme belangen bevordert op manieren die niet worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de getroffen personen. Dit omvat:
  • Klantenservice;
  • Marketing, bv. e-mails of andere berichten verzenden om u op de hoogte te stellen van nieuws.
  • Bescherming van onze gebruikers, personeel en eigendom;
  • Analyse en verbetering van ons bedrijf, bv. informatie verzamelen over hoe u onze services gebruikt om het ontwerp en de plaatsing van bepaalde functies te optimaliseren;
  • Verwerken van sollicitaties;
  • Juridische kwesties beheren.
 • Om onze contractuele verplichtingen t.o.v. u na te komen: veel van onze verwerking van persoonlijke gegevens is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen t.o.v. onze gebruikers, of om stappen te ondernemen op verzoek van gebruikers in afwachting van het aangaan van een contract met hen.
 • De gegevens zijn noodzakelijk in verband met wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de gegevens die op een factuur staan die je aan een klant hebt gestuurd. De factuur en die gegevens moeten bewaard blijven gedurende een wettelijk vastgestelde bewaartermijn.
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst. Denk aan de aankoop van een product. Hierbij mag je de adresgegevens bewaren omdat die nodig zijn voor de levering van het product.
 • Wettelijke naleving: we moeten persoonlijke gegevens op bepaalde manieren gebruiken en openbaar maken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Toestemming: waar vereist door de wet en in sommige andere gevallen behandelen wij persoonlijke gegevens op basis van uw impliciete of uitdrukkelijke toestemming.

Onze mededeling van uw gegevens

Wij zijn niet bezig met het verkopen van uw informatie. Wij beschouwen deze informatie als een essentieel onderdeel van onze relatie met u. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin we uw informatie met bepaalde derde partijen kunnen delen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Zakelijke overdrachten: bij de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een bedrijfsuitverkoop, fusie, reorganisatie, faillissement, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kan uw informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Toestemming: wij kunnen uw informatie met uw toestemming overdragen.
  Gerelateerde bedrijven: we kunnen uw informatie ook delen met onze verbonden bedrijven voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.
 • Agenten, Consulenten en Verwante Derden: zoals veel bedrijven huren we soms andere bedrijven of individuen in om bepaalde onderneming gerelateerde functies uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke functies zijn mailinginformatie, het onderhouden van databases en het verwerken van betalingen.
 • Wettelijke vereisten: wij kunnen uw informatie vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om (i) een wettelijke verplichting na te komen, (ii) de rechten of eigendom van het bedrijf te beschermen en te verdedigen of aanverwante bedrijven, (iii) de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Services of het publiek beschermen, of (iv) beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Niet-gegeven informatie

U kunt ons ideeën geven voor nieuwe producten of aanpassingen aan bestaande producten en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk “ongevraagde informatie”). Alle ongevraagde informatie wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn en we zijn vrij om dergelijke ongevraagde informatie zonder beperking of toeschrijving aan anderen te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden.

Dataretentie

In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens zolang deze relevant kunnen zijn voor de doeleinden die hierin worden genoemd. Om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kunnen we deze anoniem maken, verwijderen of andere passende stappen nemen. Gegevens kunnen blijven bestaan ​​in kopieën die voor extra tijd zijn gemaakt voor back-up en zakelijke continuïteit.

Veiligheid

We nemen redelijke maatregelen om de informatie die via de Services wordt verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Internet- of e-mailtransmissie is echter nooit volledig veilig of vrij van fouten. In het bijzonder is e-mail die is verzonden naar of van de Services mogelijk niet veilig. Daarom moet u extra voorzichtig zijn bij het bepalen van welke informatie u per e-mail naar ons verzendt. Houd hier rekening mee bij het vrijgeven van informatie via internet.

Uw gegevensrechten en keuzes

We zijn van mening dat gebruikers gelijk behandeld moeten worden, ongeacht waar ze zich bevinden, en daarom maken we de volgende opties om uw gegevens beschikbaar te houden voor alle gebruikers, ongeacht hun locatie.

• Hoe kan ik toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die u over mij hebt?
Als u een gegevens toegangsverzoek wilt indienen, kunt u dit doen via mail. U kan ons altijd mailen via het e-mailadres luc@hannibaltransport.be om een aanvraag te doen voor welke gegevens wij over u beschikken.

• Hoe kan ik de persoonlijke gegevens die u over mij hebt corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen?
Nadat u een antwoord heeft ontvangen met de data, kan u aanvraag doen tot het corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen van persoonlijke gegevens. Deze actie zal dan zo snel mogelijk worden toegepast met achteraf een bevestiging.

• Hoe maak ik bezwaar tegen of beperk ik de manier waarop Hannibal Transport mijn persoonlijke gegevens verwerkt?
U hebt het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te stoppen of te beperken, bijvoorbeeld als we geen wettelijke basis hebben om uw gegevens te blijven gebruiken, of als u denkt dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn. Individuen in de Europese Economische Ruimte hebben het recht om af te zien van al onze verwerking van hun persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Aangezien Hannibal Transport niet meedoet aan het verspreiden van marketingmails of nieuwsbrieven zal dit ook niet van toepassing zijn. Naast deze rechten hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. We raden u echter aan eerst contact met ons op te nemen en we zullen ons uiterste best doen om uw bezorgdheid op te lossen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment en van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Lees dit beleid regelmatig, en vooral voordat u enige informatie verstrekt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als u de Services blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van dit Privacybeleid, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit herziene Privacybeleid.

Contact

Neem ook gerust contact met ons op als u vragen hebt over dit Privacybeleid of de informatiepraktijken van de Services. U kunt als volgt contact met ons opnemen: luc@hannibaltransport.be