Info

Hieronder vindt u allerlei nuttige info omtrent transport. Van incoterms tot onze containerspecificaties. Hebt u nog andere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

1) Alle transport:

De verkoper:

 • zorgt dat de goederen tijdig klaar zijn (voldoende verpakt en klaar voor transport, met de factuur en dergelijke).
 • verleent, wanneer nodig, hulp aan de koper voor het verkrijgen van een uitvoervergunning of andere officiële toelatingen voor de export, dit op vraag en op kosten en risico van de koper.

De koper:

 • organiseert het volledige vervoer (inclusief de keuze voor de vervoersvorm en de keuze van vervoerder).
 • draagt alle kosten die zijn verbonden aan het vervoer van de goederen (inclusief het laden van de goederen op het voertuig). Wensen de partijen dat de verkoper instaat voor de kosten en de risico’s van het laden, dan moet dat uitdrukkelijk worden vermeld in de verkoopovereenkomst.
 • draagt het risico voor schade aan de vervoerde goederen, vanaf de aflevering van de goederen aan de vervoerder. Een goederenverzekering is hier niet verplicht. Het is de beslissing van de koper om deze eventueel af te sluiten.
 • is verantwoordelijk voor de uitklaring van de goederen in het uitvoerland.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer zijn verschuldigd in het land van bestemming.
De verkoper:

 • zorgt dat de goederen tijdig klaar en verpakt zijn.
 • draagt de vervoerskosten en de risico’s tot de goederen bij de vervoerder of de vervoerterminal zijn afgeleverd. Heeft de koper geen precies punt aangegeven, dan kan de verkoper in de genoemde plaats of het gebied kiezen tot welk punt hij verantwoordelijk is voor de goederen. De verkoper moet kunnen bewijzen dat de goederen aan de vervoerder of op de vervoerterminal zijn geleverd.
 • draagt alle kosten en lasten die zijn verbonden aan het vervullen van de uitvoerformaliteiten en zorgt, als dat noodzakelijk is, voor de uitvoervergunning.

De koper:

 • staat in voor het vervoer, inclusief de inlading, vanaf de overeengekomen plaats. De verkoper kan hulp verlenen bij het afsluiten van het contract met de vervoerder, maar dat gebeurt altijd voor rekening en risico van de koper.
 • draagt het risico voor schade aan de vervoerde goederen vanaf de aflevering van de goederen bij de vervoerder (inclusief de inlading). Een goederenverzekering is hier niet verplicht. De koper beslist of hij deze wil afsluiten.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer zijn verschuldigd in het land van bestemming.
De verkoper:

 • draagt alle risico’s en kosten om de goederen te leveren op de vervoerterminal in de plaats van vertrek van het hoofdvervoer – bijvoorbeeld bij vertrek van een luchthaven.
 • betaalt de vervoerskosten tot de genoemde bestemming.
 • vervult de uitvoerformaliteiten voor de goederen en zorgt op eigen kosten en risico voor het verkrijgen van de uitvoervergunning en andere officiële toelatingen die eventueel nodig zijn om de export mogelijk te maken.
 • moet de koper op de hoogte stellen van het tijdstip van aankomst van de goederen.
 • moet op eigen kosten en zonder uitstel de nodige transportdocumenten bezorgen bij de koper en
 • moet op verzoek van de koper – en op diens kosten en risico – medewerking verlenen aan het verkrijgen van documenten die worden uitgegeven in het land van vertrek. Het gaat hier om documenten die de koper nodig zal hebben voor de vervulling van de invoer- of doorvoerformaliteiten.

De koper:

 • staat in voor het vervoer vanaf de overeengekomen plaats van aankomst van het hoofdvervoer.
 • staat in voor de lossingskosten in de plaats van bestemming, tenzij in het vervoercontract uitdrukkelijk is bepaald dat deze kosten door de verkoper worden betaald.
 • draagt het risico op schade aan de vervoerde goederen vanaf de aflevering van de goederen op de vervoerterminal, waar het hoofdvervoer begint. Een goederen-verzekering is hier niet verplicht.De koper beslist of hij deze wil afsluiten.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer zijn verschuldigd in het land van bestemming.
De verkoper:

 • draagt alle risico’s en kosten om de goederen te leveren op de vervoerterminal in de plaats van vertrek van het hoofdvervoer, bijvoorbeeld bij vertrek vanaf een luchthaven.
 • betaalt de vervoerskosten tot de genoemde bestemming.
 • sluit een goederenverzekering af, betaalt de verzekeringspremie en zorgt dat de verzekeringspolis aan de koper wordt bezorgd;
 • vervult de uitvoerformaliteiten voor de goederen en zorgt op eigen kosten en risico voor het verkrijgen van de uitvoervergunning en eventuele andere officiële toelatingen die nodig zijn om de export mogelijk te maken.
 • moet de koper op de hoogte stellen van het tijdstip van aankomst van de goederen.
 • moet op eigen kosten en zonder uitstel de nodige transportdocumenten bezorgen bij de koper en moet op verzoek van de koper – en op diens kosten en risico – medewerking verlenen aan het verkrijgen van documenten die worden uitgegeven in het land van vertrek. Het gaat hierbij om documenten die de koper nodig zal hebben bij het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten.

De koper:

 • staat in voor het vervoer vanaf de plaats waar het hoofdvervoer aankomt.
 • staat in voor de lossingskosten op de plaats van bestemming, tenzij in het vervoercontract uitdrukkelijk is bepaald dat deze kosten worden betaald door de verkoper.
 • draagt het risico op schade aan de vervoerde goederen vanaf de aflevering van de goederen op de vervoerterminal waar het hoofdvervoer begint.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer zijn verschuldigd in het land van bestemming.
De verkoper:

 • betaalt de vervoerskosten tot de genoemde terminal, inclusief het lossen.
 • draagt alle risico’s en kosten tot de goederen zijn geleverd in de genoemde terminal. Een goederenverzekering is niet verplicht. De verkoper beslist of hij deze wil afsluiten.
 • vervult de uitvoerformaliteiten voor de goederen en zorgt op eigen kosten en risico voor het verkrijgen van een uitvoervergunning en andere officiële toelatingen die nodig zijn om de export mogelijk te maken.
 • moet de koper alle informatie bezorgen zodat de koper de goederen in ontvangst kan nemen.

De koper:

 • staat in voor het verdere vervoer vanaf de genoemde terminal.
 • draagt het risico op schade aan de goederen vanaf het lossen op de terminal.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer zijn verschuldigd in het land van bestemming.
De verkoper:

 • staat in voor het vervoer tot de aangegeven plaats, exclusief het lossen.
 • draagt alle risico’s en kosten om de goederen te leveren op de aangegeven plaats. Een goederenverzekering is niet verplicht. De verkoper beslist of hij deze wil afsluiten voor het deel van het traject waarvoor hij verantwoordelijk is.
 • vervult de uitvoerformaliteiten voor de goederen en zorgt op eigen kosten en risico voor het verkrijgen van de uitvoervergunning en andere officiële toelatingen die nodig zijn om de export mogelijk te maken.
 • moet op verzoek van de koper – en op diens kosten en risico – medewerking verlenen aan het verkrijgen van documenten die worden uitgegeven in het land van vertrek. Het gaat hier om documenten die de koper nodig zal hebben voor de vervulling van de invoer- of doorvoerformaliteiten.

De koper:

 • staat in voor het eventuele verdere vervoer vanaf de overeengekomen plaats.
 • staat in voor de lossingskosten in de overeengekomen plaats (tenzij in het vervoerscontract uitdrukkelijk bepaald is dat de verkoper deze kosten betaalt).
 • draagt het risico op schade aan de vervoerde goederen vanaf de overeengekomen plaats. Een goederenverzekering is niet verplicht. De koper beslist of hij deze wil afsluiten voor zijn deel van het vervoertraject.
 • staat in voor het vervullen van de invoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer verschuldigd zijn in het land van bestemming.
De verkoper:

 • betaalt de vervoerskosten tot de aangegeven plaats.
 • draagt alle risico’s en kosten voor de goederen tot de aangegeven plaats. Een goederenverzekering is niet verplicht. De verkoper beslist of hij deze wil afsluiten.
 • vervult de uitvoerformaliteiten voor de goederen en zorgt op eigen kosten en risico voor het verkrijgen van de uitvoervergunning en andere officiële toelatingen om de export mogelijk te maken.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere invoertaksen die bij de invoer in het land van bestemming verschuldigd zijn.
 • Als de partijen wensen dat bepaalde kosten die normaal bij de invoer zijn verschuldigd, worden uitgesloten – bijvoorbeeld de btw – dan dient dit duidelijk te worden gemaakt in bijkomende vermeldingen. Het is inderdaad betwistbaar of btw een typische invoerbelasting is, want ook bij binnenlandse overdrachten van goederen is btw verschuldigd. Daarom is het aan te raden om uitdrukkelijk te vermelden of de btw betaald zal worden door de koper, bijvoorbeeld DDP – VAT unpaid (Value Added Tax), of door de verkoper: DDP – VAT paid.

De koper:

 • staat, als de aangegeven plaats niet de eindbestemming is, in voor het verdere vervoer vanaf de aangegeven plaats, inclusief de bijbehorende risico’s.
 • De kosten en risico’s van het lossen van de goederen worden betaald door de partij die op de genoemde plaats de verantwoordelijkheid over de goederen heeft.

De EXW-term legt een minimum aan verplichtingen bij de verkoper.
De DDP-voorwaarde legt echter een maximum aan verplichtingen bij de verkopende partij.

2) Overzee (Oceaan) en binnenwatertransport:

De verkoper:

 • draagt alle risico’s en kosten om de goederen tot de haven van inlading te brengen (op de kade of langszij het schip) en moet tegenover de koper het bewijs van die levering kunnen leveren.
 • is verplicht om voor de goederen de uitvoerformaliteiten te vervullen.
 • zorgt op eigen kosten en risico voor het verkrijgen van de uitvoervergunning en andere officiële toelatingen die eventueel nodig zijn om de export mogelijk te maken.
 • moet op verzoek van de koper – en op diens kosten en risico – medewerking verlenen aan het verkrijgen van het transportdocument of andere documenten die worden uitgegeven in het land van vertrek. De koper zal deze nodig hebben bij de invoer, de doorvoer en de ontvangst van de goederen.

De koper:

 • staat in voor het vervoer, inclusief de inlading, vanaf de overeengekomen haven van vertrek.
 • draagt het risico voor schade aan de vervoerde goederen vanaf de aflevering van de goederen in de haven van vertrek, inclusief de inlading. Een goederenverzekering is hier niet verplicht. De koper beslist of hij deze wil afsluiten.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer zijn verschuldigd in het land van bestemming.
De verkoper:

 • draagt alle risico’s en kosten om de goederen te leveren aan boord van het schip in de haven van inlading 1.
 • vervult de uitvoerformaliteiten voor de goederen en zorgt op eigen kosten en risico voor het verkrijgen van de uitvoervergunning en andere officiële toelatingen die eventueel nodig zijn om de export mogelijk te maken.
 • de verkoper moet op verzoek van de koper – en op kosten en risico van de koper – medewerking verlenen aan het verkrijgen van het transportdocument of andere documenten die worden uitgegeven in het land van vertrek. De koper zal deze nodig hebben bij de invoer, doorvoer en ontvangst van de goederen.

De koper:

 • staat in voor het vervoer vanaf de overeengekomen haven van vertrek.
 • draagt het risico voor schade aan de vervoerde goederen vanaf de aflevering van de goederen aan boord van het schip in de haven van vertrek. Een goederenverzekering is hier niet verplicht. De koper beslist of hij er een wil afsluiten.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer zijn verschuldigd in het land van bestemming.

Als de partijen niet de bedoeling hebben de goederen over de scheepsreling te leveren, dan kan beter de term FCA + haven van vertrek (of FAS) worden gebruikt.

De verkoper:

 • draagt alle risico’s en kosten om de goederen te leveren aan boord van het schip in de haven van inlading.
 • betaalt de vervoerskosten tot de haven van bestemming.
 • vervult de uitvoerformaliteiten voor de goederen en zorgt op eigen kosten en risico voor het verkrijgen van de uitvoervergunning en andere officiële toelatingen die eventueel nodig zijn om de export mogelijk te maken.
 • moet de koper op de hoogte brengen van de vermoedelijke aankomst van het schip en op eigen kosten en zonder uitstel de nodige transportdocumenten bezorgen bij de koper.
 • moet op verzoek van de koper – en op diens kosten en risico – medewerking verlenen aan het verkrijgen van documenten die worden uitgegeven in het land van vertrek. Het gaat hier om documenten die de koper nodig zal hebben voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten.

De koper:

 • staat in voor het vervoer vanaf de overeengekomen haven van bestemming.
 • betaalt de lossingskosten in de haven van bestemming, tenzij in het vervoercontract uitdrukkelijk is bepaald dat deze kosten door de verkoper worden betaald.
 • draagt het risico op schade aan de vervoerde goederen vanaf de aflevering van de goederen aan boord van het schip in de haven van vertrek. Een goederenverzekering is hier niet verplicht. De koper beslist of hij deze wil afsluiten.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die bij de invoer zijn verschuldigd in het land van bestemming.
De verkoper:

 • draagt alle risico’s en kosten om de goederen te leveren aan boord van het schip in de haven van inlading.
 • betaalt de vervoerskosten tot de haven van bestemming.
 • sluit een goederenverzekering af, betaalt de verzekeringspremie en zorgt dat de verzekeringspolis aan de koper wordt bezorgd.
 • vervult de uitvoerformaliteiten voor de goederen en zorgt op eigen kosten en risico voor het ver- krijgen van de uitvoervergunning en andere officiële toelatingen die eventueel nodig zijn om de export mogelijk te maken.
 • moet de koper op de hoogte brengen van de vermoedelijke aankomst van het schip en op eigen kosten en zonder uitstel de nodige transportdocumenten bezorgen bij de koper.
 • moet op verzoek van de koper – en op diens kosten en risico – medewerking verlenen aan het verkrijgen van documenten die worden uitgegeven in het land van vertrek. Het gaat hier om documenten die de koper nodig zal hebben voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten.

De koper:

 • staat in voor het vervoer vanaf de overeengekomen haven van bestemming.
 • betaalt de lossingskosten in de haven van bestemming, tenzij in het vervoercontract uitdrukkelijk is bepaald dat deze kosten door de verkoper worden betaald.
 • draagt het risico op schade aan de vervoerde goederen vanaf de aflevering van de goederen aan boord van het schip in de haven van vertrek.
 • staat in voor het vervullen van de invoer- of doorvoerformaliteiten en betaalt alle belastingen en andere officiële heffingen die zijn verschuldigd bij de invoer in het land van bestemming.

Containertypes

Afmetingen
L 5.919 mm
W 2.340 mm
H 2.380 mm
Deuropening
W 2.286 mm
H 2.278 mm

Leeg gewicht
1900 kg
Volume
33,0 m3
Payload
22.100 kg
Afmetingen
L 12.045 mm
W 2.309 mm
H 2.379 mm
Deuropening
W 2.280 mm
H 2.278 mm
Leeg gewicht
3084 kg
Volume
67,3 m3
Payload
27.396 kg
Afmetingen
L 12.056 mm
W 2.347 mm
H 2.684 mm
Deuropening
W 2.340 mm
H 2.118 mm
Leeg gewicht
2900 kg
Volume
76,0 m3
Payload
29.600 kg
Afmetingen
L 5.428 mm
W 2.266 mm
H 2.240 mm
Deuropening
W 2.286 mm
H 2.118 mm
Leeg gewicht
2.940 kg
Volume
27,5 m3
Payload
24.060 kg
Afmetingen
L 11.207 mm
W 2.246 mm
H 2.183 mm
Deuropening
W 2.216 mm
H 2.118 mm
Leeg gewicht
4.840 kg
Volume
54,9 m3
Payload
25.640 kg
Afmetingen
L 5.919 mm
W 2.340 mm
H 2.272 mm
Deuropening
W 2.286 mm
H 2.251 mm
Dakopening
L 5.425 mm
W 2.222 mm
Leeg gewicht
2.174 kg
Volume
31,6 m3
Payload
21.826 kg
Afmetingen
L 12.043 mm
W 2.340 mm
H 2.270 mm
Deuropening
W 2.279 mm
H 2.278 mm
Dakopening
L 11.585 mm
W 2.162 mm
Leeg gewicht
4.300 kg
Volume
64,0 m3
Payload
26.181 kg

Heeft u vragen over onze dienstverlening
of bent u op zoek naar een audit van uw transportfaciliteiten?
hr-white
AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN

Contacteer ons

Hannibal tot uw dienst

wegvervoer

Wegvervoer

Transport van palletzendingen via de weg, zonder andere modaliteiten te gebruiken. We nemen het vervoer van uw producten graag voor onze rekening. U kiest zelf tussen HUB vervoer of Directe distributie.

LEES MEER

zeevracht

Zeevracht

Omdat we over een wereldwijd dekkend netwerk beschikken, organiseren we zeevrachten over de hele wereld. Onze specialiteit? Het verschepen naar China, Zuid-Oost Azië en India.

LEES MEER

multimodaal

Multimodaal vervoer

Om kosten te sparen kan het aantrekkelijk zijn om uw goederen via andere modaliteiten te vervoeren. Zo biedt het spoor een uitkomst wanneer u langere afstanden wilt overbruggen.

LEES MEER

warehousing

Warehousing

Naast louter de opslag van goederen, kunnen wij in onze magazijnen er ook een waarde aan toevoegen. Wenst u producten te sealen, verpakken,… , geen enkel probleem.

LEES MEER